הובלה בקירור

כחלק ממערך הרכבים המגוון של החברה, המחולק לארבע מחלקות רכב (ממוגן, מוגבלים בניידות, קירור, ורגיל) המתמחות בכל אחד מהשירותים שאנו מציעים. נמצאים גם ברשות החברה מספר רכבי קירור המשמשים את לקוחותינו ומתוחזקים בהתאם להוראות התקן הישראלי.

מחלקת הקירור משמשת להובלה ושינוע של מוצרים המצריכים רכבי קירור. רכבי קירור אלו מסייעים לשמור על תקינות המוצרים בזמן ההובלה בטמפרטורה מבוקרת.

למעשה ברכבים אלו קיימות יחידות קירור אשר משמשות את אבטחת איכות המוצרים בדרך אל היעד. חשוב להבין שהובלת המוצרים המצריכים קירור היא חלק חשוב בשרשרת ההספקה אל הלקוח, בשמירת איכות המוצר.

למעשה ברכבים אלו קיימות יחידות קירור אשר משמשות את אבטחת איכות המוצרים בדרך אל היעד. חשוב להבין שהובלת המוצרים המצריכים קירור היא חלק חשוב בשרשרת ההספקה אל הלקוח, בשמירת איכות המוצר.

הרכבים עומדים בכל האישורים והמסמכים כגון:

  • רישיון הובלה בקירור
  • אישור בדיקת כיול
  • רישיון עסק תקף

החברה עובדת עם מספר לקוחות שונים אשר כל לקוח משתמש בשירותיי רכבי הקירור שלנו למטרות אחרות כגון:

  • שינוע דמים
  • בדיקות מים
  • בדיקות חלב
  • ונוספים .