תעודות ותקנים

תקן ISO 9001

מערכת ניהול איכות

ת"י 9001 ISO הינו תקן ישראלי שהוא תרגום התקן הבינלאומי ISO 9001. התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות.

עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון: מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות וחותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בארגון.

ת"י 9001 ISO מתאים לכל סוגי הארגונים, ללא תלות בסוג וגודל הארגון ולכל סוגי המוצרים והשירותים. על הארגון להגדיר את התהליכים שיאפשרו עמידה בדרישות וציפיות הלקוח, לאורך זמן. התקן מתבסס על שבעה עקרונות איכות: התמקדות בלקוח, מנהיגות העסקת עובדים, גישה תהליכית, שיפור קבלת החלטות מבוססות ראיות וניהול יחסי גומלין.

תקן SI 9301

בטיחות בתחבורה

תקן זה מתבסס על ISO 9001 וכולל שינויים ותוספות המותאמים למערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתיות. בנוסף לגישה התהליכית המוכרת ב-ISO 9001 מודגשת הגישה המניעתית, פרואקטיבית לבטיחות.

הגישה מיושמת על ידי ניהול סיכונים בתהליך הזה"ב (זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, בקרת סיכונים).

התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות הלאומית להעלאת רמת הבטיחות בדרכים בארגונים בפרט, והעלאת רמת הבטיחות בדרכים, בארגונים בפרט ובישראל בכלל.

הרשות לכח אדם בשעת חירום

אישור מפעל חיוני

כל מפעל, או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה, ביטחון הציבור, הבטחת המשך היצוא ולהספקת ומתן שירותים חיוניים למשק.

שר העבודה, הרווחה והשירותים רשאי למנות לו ועדה מייעצת לעניין הכרזה על מפעלים חיוניים. הכרזת מפעלים חיוניים: רגיעה: רשויות ייעודיות (משרדי ממשלה) מגישות בקשות להכרזת מפעלים חיוניים/קיומיים לוועדה מייעצת, אשר מתפקידה לבחון ולהמליץ בפני המפקח הכללי על כוח אדם על הצורך בהכרזת מפעל כחיוני. 

חירום: בחירום מתנהל הליך מקוצר של הכרזת מפעלים חיוניים אד-הוק. על פי בקשת רשות ייעודית ולאחר היוועצות משרד הביטחון/המשרד להגנת העורף עם המפקח הכללי על כוח אדם מוכרז מפעל כחיוני לתקופה מוגבלת.

כתב מינוי

קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות בתעבורה הוא האחראי על בטיחות ועל תקינות כלי הרכב של מעסיקו ועל הדרכת הנהגים בעסק.

קצין בטיחות בתעבורה הוא היועץ להנהלה בתחום הבטיחות בתעבורה ומהווה את הקשר לגורמים חיצוניים בתחום, כדוגמת המשטרה וחברות הביטוח. תפקיד קצין הבטיחות הוגדר בחוק (חלק י' של תקנות התעבורה) כחלק מהמאבק בתאונות הדרכים, כאשר כל מפעל, עסק וכיוצא בזה, המחזיק מספר כלי רכב מסוג ובהיקף המפורט בחוק, מחויב להעסיקו.

Screen Shot 2022-03-04 at 19.48.45

רשיון

רשיון חברת אבטחה

חברות שמירה הם בין סוגי העסקים שחייבים ברישיון. למעשה, לא רק שמתן שירותי שמירה ללא רישיון תקף מהווה עבירה על החוק, אלא שגם רכישת שירות שכזה מחברה שאינה בעלת רישיון עלולה לגרור קנסות כבדים.

דילוג לתוכן